Contract

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – WWW.ROHOST.COM Versiunea 2.2 Preambul Prezentul contract de servicii de găzduire reprezintă un contract cu S.C. ROSPOT S.R.L. și trebuie să fe acceptat nainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul WWW.ROHOST.COM. Orice comandă confrmată de client, prin bifarea casutei “Am luat la cunoștiință Contractul de Prestări Servicii” și prin apăsarea butonului “Confrm Comanda” reprezintă o acceptare din partea Benefciarului a ofertei WWW.ROHOST.COM n condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Selectarea opțiunii “Confrm Comanda” reprezintă o semnatură electronică, n sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă. Etapele tehnice pentru ncheierea contractului presupun selectarea comenzii, citirea și acceptarea prezentului contract de prestare de servicii găzduire și alegerea opțiunii “Confrm Comanda”. Contractul este stocat de catre Furnizor și accesibil n orice moment la adresa www.rohost.com/contract22.pdf Pentru identifcarea n mod unic a acestui contract se va folosi o sumă de control criptografcă prezentă pe fecare factură. Contractul se ncheie doar n limba română. Capitolul 1. Părțile contractului Art. 1. Părțile prezentului contract sunt: a) WWW.ROHOST.COM prin S.C. ROSPOT S.R.L. cu sediul n Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc1057e1249a1a37b5c1cf2c4a0aa6ff6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc1057e1249a1a37b5c1cf2c4a0aa6ff6 = 'office' + '@'; addyc1057e1249a1a37b5c1cf2c4a0aa6ff6 = addyc1057e1249a1a37b5c1cf2c4a0aa6ff6 + 'rohost' + '.' + 'com'; var addy_textc1057e1249a1a37b5c1cf2c4a0aa6ff6 = 'office' + '@' + 'rohost' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakc1057e1249a1a37b5c1cf2c4a0aa6ff6').innerHTML += ''+addy_textc1057e1249a1a37b5c1cf2c4a0aa6ff6+''; , tel. 0726-ROHOST 70726-76.46.78),), nregistrată la Registrul Comertului sub nr. J35/1068),/2000, cod fscal RO13507766 având Contul IBAN:: RO76 BACX 0000 0002 3525 4310 deschis la Banca UniCredit Țiriac, sucursala Timișoara n calitate d e Furnizor , reprezentată de dl. Cosmin L. N:eagu, având calitatea de Administrator și b) Persoana juridică sau persoana fzică identifcată prin datele introduse n formularul de comandă, informații care se regăsesc n prima factură trimisă către client având calitatea de Beneficiar . Factura devine parte integrantă a prezentului contract. Benefciarul garantează corectitudinea datelor introduse n formularul de comandă și faptul ca ele sunt conforme cu realitatea. În condițiile n care datele introduse conțin erori, acestea pot f corectate accesând contul client și folosind numele de utilizator și parola asociate. Datele pot f modifcate și prin alte metode ce garantează autentifcarea Benefciarului, inclusiv printr-un email trimis la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6d4be9441c7d13b05c8d86206760a549').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6d4be9441c7d13b05c8d86206760a549 = 'office' + '@'; addy6d4be9441c7d13b05c8d86206760a549 = addy6d4be9441c7d13b05c8d86206760a549 + 'rohost' + '.' + 'com'; var addy_text6d4be9441c7d13b05c8d86206760a549 = 'office' + '@' + 'rohost' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak6d4be9441c7d13b05c8d86206760a549').innerHTML += ''+addy_text6d4be9441c7d13b05c8d86206760a549+''; . Introducerea de date false sau incorecte de către Benefciar duce la rezilierea, de plin drept, fără notifcare și fără indeplinirea unor alte formalitați, a acestui contract. Benefciarul este responsabil inclusiv pentru acțiunile angajaților proprii sau a terților ce folosesc datele de conectare sau acces puse la dispoziția acestuia de către Furnizor. Capitolul 2. Obiectul contractului Art. 2.1. Potrivit prezentului contract, Furnizorul se obligă să ofere Benefciarului urmatoarele servicii, ale căror specifcații se regăsesc n prima factură emisă de Furnizor către Benefciar și n prevederile prezentului contract: a) Rezervare, transfer sau prelungire de nume de domeniu (ii) comandate de către Benefciar și identifcate n factura emisă; b) Servicii de găzduire web și/sau e-mail comandate de către Benefciar și identifcate n factura emisă; c) Servicii Virtual Private Server (VPS) comandate de către Benefciar și identifcate n factura emisă; Art. 2.2. În situația n care Benefciarul dorește modifcarea sau suplimentarea serviciilor, poate solicita acest lucru Furnizorului. Aceste modifcari vor f reeectate n facturile emise ulterior. Art. 2.3. Benefciarul nțelege și este de acord cu faptul că, n cazul achiziției de servicii, anumite operații tehnice ce includ dar nu se limitează la: crearea și transferarea site-urilor web, popularea bazelor de date, adăugarea de casuțe email precum și alte operații puse la dispoziția Benefciarului prin intermediul panoului de administrare cad exclusiv n sarcina sa. 1 / 10 Capitolul 3. Durata contractului Art. 3.1. Prezentul contract și produce efectele timp de un an de la momentul semnării sale 7perioadă contractuală). Ulterior, durata contractului se prelungește automat cu perioade egale cu cea inițială 7perioadă contractuală extinsă), cu excepția cazului n care Benefciarul notifcă Furnizorul, cu cel putin 30 de zile nainte, despre intenția sa de a nu mai prelungi contractul sau nu achită proforma de prelungire emisă de către Furnizor. Art. 3.2. Contractul poate f ntrerupt n orice moment, la solicitarea Benefciarului, cu preaviz de 30 zile. Capitolul 4. Plata și procedura de plată Art. 4.1. Plata contravalorii serviciului devine scadentă n 3 zile lucrătoare de la momentul emiterii facturii proforme de către Furnizor. Art. 4.2. Furnizorul va emite prima factură proforma chiar la momentul semnării contractului. Ulterior, Furnizorul va emite facturi proforme cu 10 zile nainte de expirarea perioadei plătite, pentru o perioada egală cu ultima perioada platită de Benefciar sau pentru o altă perioadă stabilită de comun acord cu Benefciarul. Art. 4.3. Benefciarul acceptă să achite contravaloarea serviciilor n avans față de perioada furnizării acestora. Ulterior achitării serviciilor de către client Furnizorul va transmite factura corespondentă, n format electronic 7PDF) la adresa din contul Benefciarului. La cerere, factura va f transmisă Benefciarului și imprimată pe hârtie. Art. 4.4. Benefciarul nțelege și este de acord că, n situația n care plata nu este confrmată n cel mult 30 zile de la expirarea ultimei perioade platite, informațiile ncarcate de Benefciar sau de orice altă terță persoană n contul Benefciarului pe serverul Furnizorului pot f șterse. Art. 4.5. Prețul serviciilor este evidențiat n factura emisă și este conform ofertei de pe site. Plata se va face n lei, la cursul BN:R din data generării proformei. Capitolul 5. Data începerii furnizării serviciului Art. 5.1. Parțile convin ca data nceperii furnizării serviciului să fe data trimiterii de Furnizor către Benefciar a informațiilor de acces la serviciul de găzduire, inclusiv nume de utilizator și parolă. Art. 5.2. Începerea furnizării serviciului poate f decalată, dacă Furnizorul acceptă expres și n scris acest lucru. Capitolul 6. Încetarea contractului Art. 6.1. Prezentul contract poate nceta prin acordul de voință al părtilor. Art. 6.2. Furnizorul poate considera prezentul contract ca find reziliat de plin drept, fără a f necesară punerea n ntarziere și fără orice alte formalitați, n situația n care: a) Benefciarul nu-și respectă obligația de plata a sumelor datorate potrivit prezentului contract n termen de 10 zile de la data la care acestea devin scadente; b) Benefciarul ncalcă vreuna din obligatiile pe care și le-a asumat n acest contract, inclusiv Termenii și Condițiile din acest contract și/sau nu se conformează n termen de maxim 10 zile notifcării transmise de Furnizor; c) Se constată ulterior că la data ncheierii contractului, Benefciarul a prezentat acte sau informații false, incorecte sau incomplete; d) Împotriva Benefciarului sunt inițiate proceduri de lichidare sau faliment; e) Benefciarul vădește rea credință n executarea contractului, denigrează sau aduce prejudicii de imagine Furnizorului. Art. 6.3. Benefciarul poate considera prezentul contract ca find reziliat n situația n care Furnizorul nu furnizează serviciile la parametrii contractați și nu remediază problema n decurs de 10 zile de la primirea notifcării scrise din partea Benefciarului, notifcare ce descrie n detaliu defecțiunea apărută. Art. 6.4. În cazul n care prezentul contract nceteaza din orice motiv, Benefciarul are obligația de a plăti serviciile furnizate precum și taxele și tarifele datorate nainte de ncetarea contractului, reducerile acordate pentru ntreaga perioada contractuală, inclusiv orice sumă datorată ca urmare a asumării raspunderii sale pentru utilizarea neacceptabilă a serviciilor. Art. 6.5. În cazul ncălcării clauzelor contractului de către Benefciar, Furnizorul va păstra, cu titlu de daune- interese, orice sumă platită n avans de catre Benefciar și nu va f obligat la restituirea contravalorii serviciilor neefectuate către Benefciar. 2 /...

Read more: Contract

  • Created on .
  • Hits: 625

Weblike PRO

Suport Online by Weblike PRO We are certified as a Google Trusted Professional Partner in Romania. Everything you need in a digital design agency. Experience. Reliability. Know-how. You need a partner that can bring years of invaluable experience and know-how to the table — gained from working on hundreds of projects in numerous industries. At Weblike PRO, we consult, design and develop Websites, Web Apps, web hosting and on cloud solutions (we do other stuff too, like logos, IT support, photography) for companies worldwide — in over 15 industries. We are visual designers (i.e. creative folks) & web developers (i.e. geeks). Our Services Suport Online by Weblike PRO Designing and building top notch, custom digital products & solutions (Websites, IT Solutions, hosting, data backups) is challenging — and often, grueling work. Getting it just right is no easy feat. So finding the right partner to work with is very important. Services 1 Implementing Backup solutions Web pages & e-shops creation Cloud Hosting - VPS; Mail servers Services 2 Custom online applications Online advertising, Social Media & E-mail Consulting - Debugging - IT Support Products & Solutions How can we help? We have designed and produced creative, functional, and results-oriented Websites & Apps for hundreds of companies and individuals. Our work has helped businesses drive more traffic, increase sales, get more signups, and convert more users to paying customers. Here are some scenarios to illustrate how we work with our clients to achieve great things. Creating a new Website or Web Application from scratch Are you looking to create something new and unique — or are you starting a new company or launching a new product? We work tirelessly to create the best possible product for our clients, putting years of experience and know-how to work for you. Improving or re-designing an existing product Do you have an outdated Website or App that isn’t performing like it used to — or have your overall objectives changed? Rareview is regularly hired for redesign work to help clients get the next version of their Websites and Apps launched. Working as your digital team on an ongoing basis Have you thought about hiring a dedicated team that you can work with that will keep pace with your needs? Our retainers are hourly and flexible and we support many clients with ongoing UI design work, Web development services, and UX consulting. Consulting and advising your existing team Do you have a team (in-house or outsourced) that handles your design and development, but still have a need for expert advice and direction with the user experience, visual design, or development concepts? We have over 11 years experience on all types of projects that we put to work for you when consulting on best practices, design concepts, and strategic Web decisions. Since 2010, we’ve created products that are used by thousands of people. We have partnered with great companies and leading Brands like Eglo Romania, Inter Broker de Asigurare, Crișul Shopping Center, Aqua Park President and CG&GC Hi Tech – as well as countless start-ups, individuals, and non-profits alike to design, create, and build products that are used by thousands of people. Our clients However, this isn’t just a collection of logos — they represent countless hours and dedication to the partnerships that we cherish. These partnerships have given us design experience and working knowledge in almost every major industry. Arena România Aster Premium Cafe Crișul Oradea Dream Speed Fitness Eglo Romanânia Cerntrul de echitație Herneacova Inter Broker de Asigurare meta4all Hotel Presodent Baile Felix Restaurant To Chefs Oradea The bottom line is that we’ve done this before — many times and very successfully. There is no better testament to this than having over 80% of our clients come back to us for additional work – or turn into long-term working relationships. We’ve partnered with great companies – both big & small, and have designed and produced creative, functional, and results-oriented Websites & Apps for them. Our work has helped companies drive more traffic, increase sales, get more signups, and convert more users to paying customers. We’ve spent a lot of time cherry-picking our team. Our core group is comprised of recognized experts in various disciplines — Web design, interface and UI design, User Experience (UX) design, Web Development, branding, and more. We compliment each other and have worked together for years building a rapport and trust. We’re small and agile; and work as your team to achieve great results. We aim to help, not just to please. We are ready and excited to help you solve your business needs! reviews from SOME OF OUR CUSTOMERS Adi Martin General Manager - PRESIDET HOTELS & RESORT. The constant effort that the team had put into promoting Baile Felix resort and Aqua Park President complex had materialized in a very short time through the increasing number of tourists. Anca Marți Manager - Grand'Or Deluxe. "The Grand'or Deluxe concept is the result of the efficiency, thoroughness and timeliness of the Weblike Pro Team. The professionalism they have showed has paid off since our first month of activity." Paul Floruța Director General - CG&GC HiTech Solutions. "Weblike PRO este o echipă dedicată care a oferit cele mai bune soluții în domeniu și a răspuns prompt tuturor solicitărilor noastre în dezvoltare web, web-design și marketing online, completând cu succes serviciile oferite de noi colaboratorilor proprii. Carmen Cotrău General Manager - Inter Broker de Asigurare. "I use your products to manage my tasks quickly and save time, so I can spend more time with my family." Projects completed recently See more projects Arena Romania online shop, marketing campaigns Express Transfer web design, logo design Oradea Airport web design, aplications Nortemeco online shop ONE Media Events web design President Hotel - Băile Felix web design, photo, marketing campaigns Vivamed Brasov web design Reshoes online shop, web design Recas City Hall web design Salon Provocateur web design We Would like to work with You "Life is short. Work somewhere awesom" :) Team Weblike PRO Open Jobs Web Designer Oradea We are looking for a great, self-starter and passionate UI/UX, Web designer to join our team. You will be in charge of your own projects from A to Z and will report directly to your manager. You should be able to communicate clearly with the clients and jungling with 4-5 open projects at a time. You should have experience in the development of web and UI/UX design. English language is mandatory (written and speaking) Nice-to-have familiarity with Wordpress, Joomla, PrestaShop, G Suite This is a full-time position that requires a commitment of 8h per day, 5 days a week. Please email us to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd8ed83e14c19383dae5ec5082717c734').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd8ed83e14c19383dae5ec5082717c734 = 'hi' + '@'; addyd8ed83e14c19383dae5ec5082717c734 = addyd8ed83e14c19383dae5ec5082717c734 + 'weblike' + '.' + 'ro'; var addy_textd8ed83e14c19383dae5ec5082717c734 = 'hi' + '@' + 'weblike' + '.' + 'ro';document.getElementById('cloakd8ed83e14c19383dae5ec5082717c734').innerHTML += ''+addy_textd8ed83e14c19383dae5ec5082717c734+''; Junior Programmer Oradea Knowledge of programming design patterns and of programming standards Knowledge of PHP+Javascript+MySql; CSS+HTML Read, write and speak English fluently, including technical concepts and terminology. Positive attitude and strong work ethic. Be independent, resourceful and with sense of initiative. Problem-solving skills This is a full-time position that requires a commitment of 8h per day, 5 days a week. ...

Read more: Weblike PRO

  • Created on .
  • Hits: 5181