Termeni și condiții

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi descrise mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Weblike PRO SRL își rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune va fi găsită accesând pagina “Termeni și condiții”.

Informațiile furnizate de dvs. trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa, adresa e-mail și alte informații utile. Puteți cere corectarea sau actualizarea acestor informații în orice moment, conectându-vă la contul dvs. prin butonul „Login”. Folosirea unor date false, inexacte sau neactualizate poate duce la invalidarea contractului sau la imposibilitatea de a vă contacta.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. Weblike PRO SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Descrierea serviciilor:

Prin intermediul Weblike PRO SRL se pot contracta servicii de înregistrare domenii internet, gazduire web și servere dedicate. Înregistrarea domeniilor este intermediată direct de la registrari de top. Găzduirea web precum și serverele dedicate sunt oferite pe echipamente proprii. Detalii specifice fiecărui tip de serviciu pot fi urmărite în ofertă. În cazul în care se solicită modificarea unui abonament/opțiuni pe perioada de ofertă promoțională, oferta își pierde valabilitatea. Abonații Weblike PRO SRL, au de asemenea la dispoziție un cont ce permite vizualizarea tuturor serviciilor contractate sau domeniilor înregistrate, proformele și facturile emise, precum și situația plăților și lista tuturor tichetelor de asistență.

Politica împotriva abuzurilor:

Pentru menținerea serviciilor la un nivel de funcționare optim pentru toți clientii, Weblike PRO SRL adoptă o politică drastică împotriva tuturor tipurilor de abuzuri sau comportamente potențial generatoare de probleme. Dorim să facem cunoscute aceste condiții pentru a descuraja din start comportamentele anormale.

În acest sens Weblike PRO SRL nu permite folosirea serviciilor sale în scopuri ilegale, cu caracter amenințător, defăimător sau necinstit. De asemenea nu sunt permise materiale ce conțin afirmații, pretenții sau reprezentări false de natură să înșele sau să inducă în eroare.

Trimiterea de mesaje nesolicitate (SPAM), de orice fel ar fi acestea, este strict interzisă. Ne dorim un Internet mai curat, motiv pentru care nu acceptăm asemenea practici.

Alte tipuri de abuzuri inacceptabile sunt testele de vulnerabilitate, încercările de a întrerupe sau face inutilizabile alte servicii, acțiuni ce vizează obținerea unor informații sau privilegii fără drept, folosirea abuzivă/excesivă a resurselor sistemelor informatice (procesor, memorie, număr de fișiere, flood, DDoS, etc.).

Weblike PRO SRL își rezervă dreptul de a bloca accesul la serviciile și resursele proprii de la anumite adrese IP în cazul detectării de activități suspecte sau potențial dăunătoare. De asemenea, în funcție de natura și gravitatea faptelor, Weblike PRO SRL poate suspenda temporar sau definitiv serviciile furnizate.

Garanție uptime:

Disponibilitatea serviciului se măsoară pentru o lună calendaristică, excluzând perioadele de întreținere.

Perioadele de întreținere vor fi programate pe cât posibil în timpul nopții și vor fi anunțate în prealabil.

În condiții normale de operare, disponibilitate garantată a serviciului este de 99.9%.

În situații exceptionale de forță majoră, cum ar fi războaie, instabilitate socială sau politică, calamități naturale, acțiuni ale autorităților, întreruperi prelungite ale alimentării cu energie electrică, indisponibilitatea comunicațiilor din cauze complet externe, ce nu pot fi controlate, Weblike PRO SRL nu poate garanta buna operare a serviciilor sale.

La solicitarea clientului, în cazul unui uptime mai mic decât cel garantat (99.9%), Weblike PRO SRL se obligă, să crediteze contul clientului, procentual din valoarea abonamentului lunar, astfel:

Procent returnat Uptime
10% între 99% si 99.9%
25% între 98% si 99%
50% între 95% si 98%
75% intre 90% si 95%
100% sub 90%

Litigii:

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea serviciilor va fi rezolvat pe cale amiabilă. În caz de nesoluționare a disputelor pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanței competente de la domiciliul Weblike PRO SRL (Oradea).

Precizări suplimentare:

Prețurile afișate nu includ TVA. Facturile în LEI se emit la cursul BNR din ziua emiterii.

Pentru detalii puteți consulta contractul nostru, a cărui acceptare este o condiție prealabilă prestării oricărui serviciu prezent pe acest site.

Pentru întrebari suplimentare sau comentarii, vă rugăm să ne contactați.

Site-ul web al afacerii dumneavoastră este cel mai bun agent de vânzări. Cereți o ofertă:


Copyright © | Weblike PRO | Toate drepturile rezervate.
.